CÁC LOẠI BÀN VĂN PHÒNG

Bàn làm việc chân gấp BLVG1

950.000 VNĐ 700.000 VNĐ

Bàn làm việc chân gấp BLVG2

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Bàn làm việc BLV25

1.700.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

Bàn làm việc BLV24

2.000.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ

Bàn làm việc BLVK1

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Bàn Làm Việc BLV2

850.000 VNĐ 600.000 VNĐ

Bàn Làm Việc BLV1

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Bàn làm việc BVTD13

850.000 VNĐ 600.000 VNĐ

Bàn Làm Việc BLV3

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ
0788765888 Zalo

Chat Live Facebook